Rekonstrukcija i adaptacija Katoličkog Dječjeg vrtića u Pakracu

Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji i adaptaciji katoličkog dječjeg vrtića u Pakracu.

Godina: 2021.