Energetska obnova mjesnog doma u Rajsavcu

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i energetskoj obnovi mjesnog doma u Rajsavcu.

Godina: 2021.