Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Jakšiću. Radove je izvela zajednica ponuditelja- Niskogradnja Jurčak d.o.o. i L projekt d.o.o.

Godina: 2020.